En berättelse om Taiwan, nattmarknader och the holy trinity – och framförallt: om att vara Karin Lei